2021

 • 2 subalbums
 • 09 febbraio 2021

2020

 • 9 subalbums
 • 17 gennaio 2020

2019

 • 12 subalbums
 • 09 gennaio 2019

2018

 • 40 subalbums
 • 06 marzo 2018

2017

 • 54 subalbums
 • 07 febbraio 2017

2016

 • 19 subalbums
 • 24 febbraio 2016

2015

 • 24 subalbums
 • 19 gennaio 2015

2014

 • 6 subalbums
 • 14 agosto 2014

2013

 • 2 subalbums
 • 14 agosto 2014